Diamant

Driven

Man kan vara driven att göra karriär, men vilket beteende skapar värde hos er?

Välj ett alternativ:
Lägger tid på att följa upp och nå mål
Prioriteringskompetens
Startar och driver förändringsarbete
Utvecklingskompetens
Arbetar uthålligt över tid
Organiseringskompetens
Övertygar andra att förändra ståndpunkt eller handlingssätt
Relationskompetens
Flexibel
Flexibel 02
Lagspelare
Lagspelare 02
Driven
Driven 02
Ninja
Ninja 02
Varför har vi...
Ladda ned
Hem
Start
A
B
C
D
Storgrattis