Diamant

Flexibel

På en arbetsmarknad som snabbt förändras är det eftertraktat att vara flexibel.

Vad gör en flexibel kollega enligt dig?
Välj ett alternativ:
Bemöter andra utifrån deras behov
Relationskompetens
Hanterar flera arbetsuppgifter eller information parallellt
Prioriteringskompetens
Ändrar arbetssätt och förhållningssätt när det krävs
Anpassningskompetens
Söker och vågar prova okonventionella perspektiv och idéer
Utvecklingskompetens
Flexibel
Flexibel 02
Lagspelare
Lagspelare 02
Driven
Driven 02
Ninja
Ninja 02
Varför har vi...
Ladda ned
Hem
Start
A
B
C
D
Storgrattis