Diamant

Lagspelare

Metaforer kan uppfattas olika och vara svåra att förstå.

Hur är en lagspelare på din arbetsplats?
Välj ett alternativ:
Får personer av olika ståndpunkt att komma överens
Relationskompetens
Handlar konstruktivt vid motgångar
Anpassningskompetens
Arbetar med andra för att gemensamt lösa en uppgift
Relationskompetens
Bygger upp och stärker relationer
Relationskompetens
Flexibel
Flexibel 02
Lagspelare
Lagspelare 02
Driven
Driven 02
Ninja
Ninja 02
Varför har vi...
Ladda ned
Hem
Start
A
B
C
D
Storgrattis