Diamant

Ninja

Ordet ninja är japanska och betyder "dold person". Inom populärkulturen är ninjor är ofta någon typ av krigare.

Vad gör en ninja på jobbet enligt dig?
Välj ett alternativ:
Väljer vägen som leder till bäst resultat
Prioriteringskompetens
Förnyar eller förbättrar kontinuerligt sitt sätt att arbeta
Utvecklingskompetens
Kommer till självständiga beslut när det krävs
Prioriteringskompetens
Växlar sitt arbetstempo när det krävs
Anpassningskompetens
Ingen aning
Flexibel
Flexibel 02
Lagspelare
Lagspelare 02
Driven
Driven 02
Ninja
Ninja 02
Varför har vi...
Ladda ned
Hem
Start
A
B
C
D
Storgrattis